Vi finns med dig genom hela processen!

Hos BoNorr ska det vara enkelt att köpa en bostad där du som kund är i fokus och leds genom en tydlig säljstruktur. När du köper din nyproducerade bostad genom BoNorr så slipper du budgivning och får en personlig kontakt med externa registrerade mäklare. Vi har historiskt byggt över 700 bostäder med byggproduktionen inom samma koncernstruktur vilket lett till att vi har god insyn genomgående fokus på byggproduktion och kvalité.

Här nedan förklarar vi de 7 stegen i köpprocessen i detalj:

1. Reservationsavtal

I samband med säljstart får du som kund ta del av all viktig information såsom planlösning, byggnadsvisualiseringar, områdesinformation, bostadens innehåll och eventuella tillval, föreningens ekonomi och en preliminär tidplan. Du får möjlighet att teckna ett icke bindande reservationsavtal för att säkerställa att just du får den lägenhet som önskas. I dialog med mäklaren så tas en bokningsavgift om 25 000 kr i samband med tecknande av reservationsavtalet. Förutsättningarna för bostadsrättsföreningens ekonomi redovisas i en kostnadskalkyl och senare/eller en ekonomisk plan. Om projektet av någon anledning inte genomförs återbetalas hela avgiften. Om du väljer att inte fullfölja reservation genom att teckna ett förhandsavtal så återbetalas 22 000 kronor, resterande avgift behålls av byggherren för att täcka administrationskostnader.

2. Förhandsavtal

Efter reservationsavtalet så upprättas inom en kort tid ett bindande förhandsavtal med bostadsrättsföreningen. Här går du tillsammans med mäklaren igenom alla delar i avtalet och de angivna förutsättningar som är juridiskt bindande för båda parter. Det är därför viktigt att du i detta steg försäkrat dig om finansieringen av bostadsrättens insats som förtydligas i den av Bolagsverket intygsgivna kostnadskalkylen. BoNorr säkerställer en trygg ekonomi i projektet och tar inte ut några förskottsavgifter utan håller dig löpande informerad hur projektet fortlöper. I samband med förhandsavtalet bestäms ofta vilka tillval som önskas, om den möjligheten finns i projektet. Med förhandsavtalet förbinder du dig att skriva upplåtelseavtal och förvärva bostadsrätten.

3. Upplåtelseavtal

Ca 2 månader innan ditt tillträde så tecknas upplåtelseavtalet med den intygsgivna och av Bolagsverket stämplade ekonomiska planen som grund. Nu får du ta del av en fastställd dag som själva tillträdet ska ske samt en tidplan för hur besiktning av bostadsrätten sker. Byte av material och utrustning till likvärdigt utförande och kvalité kan fortsatt förekomma i entreprenaden. Ett förskott på 10 % av köpeskillingen inkl. tidigare erlagd reservationsavgift erläggs vid tecknandet. Nu börjar det verkligen närma sig inflytt!

4. Tillträde

Mot uppvisande av kvittering av betald slutlikvid erhålls nycklar, lägenhetspärm med alla instruktioner och skötselråd, information, kontaktuppgifter till styrelsen, fastighetsskötare mm och du kan äntligen flytta in! Du ska ha ordnat en hemförsäkring från tillträdesdagen.

5. Inflytt och första tiden

Vid tillträdet får du en lägenhetspärm med information om hur besiktningen gått till och vilka garantier som gäller. Efter att du flyttat in och bott in dig så är det viktigt att återkoppla med dina synpunkter och om du upptäckt något du funderar över. För att trygghetssäkra din första period i nya bostaden erbjuder BoNorrs kundtjänst möjlighet att ställa frågor kring eventuella fel eller synpunkter.

6. Överlämnande av bostadsrättsförening

BoNorr har bildat bostadsrättsföreningen du nu blivit en del av och tidigare utsett föreningens första styrelse. En representant från BoNorr sitter med i styrelsen den första tiden. Styrelsen kvarstår ca 6-12 månader efter godkänd slutbesiktning av fastigheten, därefter tar föreningens medlemmar över verksamheten genom att nya styrelsemedlemmar utses via den föreningsstämma som kallas enligt stadgarna. BoNorr erbjuder den nya styrelsen support och finns tillgängliga för frågor och råd. Efter att den nya styrelsen sker en separat överlämning från BoNorr där fastighetens dokumentation överlämnas till nya styrelsen.

7. Garantibesiktning

Efter två år sker en garantibesiktning av byggentreprenadens garantiåtagande. Då besiktigas fel uppkomna under garantitiden av en oberoende besiktningsman. Den nya styrelsen kallar till denna garantibesiktning.