Kundservice

Som kund hos BoNorr kommer du efter till tillträde att ha tillgång till en kundtjänst där du kan få information och hjälp med dina funderingar kring din nya bostad. I samband med ditt tillträde så kommer du att få en lägenhetspärm med all information gällande din bostad. Här kommer även en del handlingar att bifogas på USB-minne. I din nya bostad kommer det också att finnas en del handlingar och manualer som är tryckta i pappersform. Utöver detta erhåller alla styrelsen för bostadsrättsföreningen relationshandlingar, drift- och underhållsmanualer tillhörande hela fastigheten i samband med överlämningsmöte.

I lägenhetspärmen kommer att det finnas information var och hur du vänder dig med frågor. Du kommer också alltid att kunna kontakta kundservice på kundservice@bonorr.se eller telefon 063-51 40 40. Här nedan följer information hur du gör en eventuell felanmälan.

Felanmälan

Innan du gör din felanmälan till Kundservice
Som bostadsrättsinnehavare har du ett visst drift- och skötselansvar för din bostad. Detta regleras i bostadsrättsföreningens stadgar. Skötsel- och underhållsansvar hittar du i den lägenhetspärm som tilldelades i samband med tillträde. Garantiansvaret förtydligas i lägenhetspärmen.

Felanmälan via Kundservice som utförs inom sex månader kommer att samlas ihop och ses över och eventuellt avhjälpas vid ett och samma tillfälle om det anses att avhjälpning av felet är tillämpbart. Detta gäller de fel som medför risk för skada på byggnaden eller väsentliga olägenheter för dig som köpare. Denna typ av felanmälan görs med detta formulär.

Felanmälan som sker efter sex månader sker precis som vanligt, via detta formulär. Om felet inte medför risk för skada på byggnaden eller väsentliga olägenheter för dig som köpare kommer en oberoende besiktningsman att bedöma felen i samband med tvåårsbesiktningen.

Om bostaden är utrustad med Cylinda-vitvaror, kontakta Cylinda direkt på service@cylinda.se eller telefon 0771-252500

  Formulär felanmälan

  Kontaktinformation till dig som bostadsrättsmedlem och gör felanmälan

  Delgivning

  Jag har tagit del av informationen som delgivits i välkomstbrevet samt i lägenhetspärmen. Jag godkänner också att Byggentreprenören får rätt att gå in i lägenheten för eventuell avhjälpande av felet.

  Felanmälan

  Beskrivning av fel (addera fler med plus-knappen)